Mu Citizen No. 1 • 2019, digital collage, 40" x 30"
Mu Citizen No. 2 • 2019, digital collage, 40" x 30"
Mu Forest No. 1 • 2019, digital collage, 36" x 24"
Mu City No. 1 • 2019, digital collage, 33" x 23"
Mu Forest No. 2 • 2019, digital collage, 38" x 25"
Mu City No. 2 • 2019, digital collage, 37" x 22"
Mu Citizen No. 3 • 2019, digital collage, 40" x 30"
Mu Citizen No. 4 • 2019, digital collage, 40" x 30"
Back to Top